Botín

16 gener 2010

Botín. 1. Traducció castellana de la paraula botí: benefici obtingut mitjançant el robatori, la pirateria, el saqueig, etc. 2. Primer cognom del president del Santander.