Mesquida, Biel

3 Mai 2010

Mesquida, Biel. Escriptor illenc. Sa seva carrera literària va de s’adolescent de sal a es padrí diabètic en es vell país on es homos desitgen es homos.