Creu de Sant Jordi

25 Octubre 2010

Creu de Sant Jordi. Distinció que la Generalitat concedeix a elements de la ciutadania per gestes tan heroiques com haver tingut “una llarga trajectòria” allà on sigui. Són tants els guardonats, que hores d’ara no es tracta de demanar-se qui té la Creu, sinó més aviat qui no la té. La distinció no duu aparellada compensació econòmica, i no se sap si amb la Creu també et donen el Cireneu. En el seu moment, Joan Oliver (“Pere Quart”) i Raimon la van rebutjar. Com deia, deuen ser els únics que, per consegüent, no la tenen. Amén.