Puig, Valentí

26 Octubre 2010

Puig, Valentí. Escriptor mallorquí que ha cultivat tots ets gèneres, sobretot s’assaig i s’article periodístic. Ideològicament, va militar en es CDS i ara sembla pròxim a es PP. No sabem si també a sa FAES. Columnista habitual de s’ABC i ara de Sa Vanguardia, ha guanyat molts premis literaris. Amb es poeta Bru de Sala (V. Bru de Sala, Xavier) va voler establir, fa uns anys, es cànon de sa literatura catalana, a sa manera des crític nord-americà Harold Bloom. Es problema és que s’únic que Puig té en comú amb Bloom és sa córpora, voluminosa. A les fotos adopta un posat “cejijunto”, ferreny, d’individu que malviu en el dilema −lingüístic− entre el “ser” i l’“estar”.