creacionisme

11 Desembre 2010

creacionisme. Teoria sobre la Creació els resultats de la qual, els humans, no serien admesos ni en una galeria de províncies. (V. disseny intel·ligent.)