Janer Manila, Gabriel

11 Desembre 2010

Janer Manila, Gabriel. Novel·lista mallorquí d’es PP, però estranyament en llengua catalana. Ha guanyat molts premis literaris, però sa fama li ve de dues coses: sa primera, que és es pare de sa seva filla (V. Janer, Maria de la Pau); sa segona, més d’actualitat, és que ell és s’autor de sa novel·la L’infant selvàtic de Sierra Morena (1999), sobre la qual ara s’ha fet una pel·lícula, Entrelobos. Sa veritat és que dormir amb llops, com s’infant protagonista de sa novel·la de referència, deu ser cosa dura. Ara, sa seva filla dorm amb es doctor Corbella –que deu ser francament pitjor– i sa sang no arriba a es riu.