Valenzuela, Curri

23 febrer 2011

Valenzuela, Curri. Periodista pleistocènica. El Curri, tan picantó, no arriba mai a dissimular el regust de passat de la Valenzuela.