pet

23 Març 2011

pet. 1. Manifestació –estentòria o solapada– dels intestins. Uns rodolins castellans el tipifiquen: entre dos peñas oscuras, sale un titirití dando vueltas. No lo verás. No lo oirás. Mas por el olor lo conocerás. 2. Els –s. Conjunt musicovocal català originari de Constantí (Tarragonès) inventor del “rock agrícola” (és a dir, amb el roc a la faixa), amb vocalista anorèctic i bateria barbut recol·lector d’avellanes. Per cert, aquest mateix és tan feréstec que, quan seu a la bateria, cova els ous homònims, els d’en Reig. Ells es fan sentir, però les que et feien girar el cap eren les Llufes (V. llufa).