Crepuscle

11 Octubre 2012

Crepuscle. Pel·lícula de vampirs, o més ben dit, pel·lícula de “adolescents amb picors” que, a més, mosseguen. Bela Lugosi o Christopher Lee s’hi farien un tip de riure. Resumint, una bírria de pel·lícula, sense guió ni talent de cap mena, que obvia una realitat palmària: que els vampirs autèntics no viuen a Transsilvània, sinó que es reuneixen cada any a Davos.