Daurella, Sol

12 Octubre 2012

Daurella, Sol. Segons el diari “Ara”, la dona més influent de Catalunya i principal accionista de Coca-cola. Casada amb Carles Vilarrubí (V. Vilarrubí, C.), aquest angelet i la seva família controlen la comercialització de Coca-cola a tot l’estat i al nord d’Àfrica -herència del franquisme econòmic-. Perquè el lector es faci càrrec del tarannà de la senyora, l’empresa va obligar a tots els seus treballadors de repartiment a disfressar-se de la “roja” per caure més simpàtics als clients, donant per fet que tots els seus clients eren “hooligans” d’aquesta gran selecció que impedeix als ciutadans de Catalunya tenir selecció pròpia. És consellera i accionista del Banc de Sabadell i principal comercialitzadora de les càpsules Nespresso a tot l’estat. Un cop repassat el currículum, el nom de la noia, Sol, remet a textos, rancis textos, del “acerbo” cultural castellà, no caldria sinó! Vegin. El primer, Sol és el nom d’una de les filles del Cid Campeador (doña Elvira y doña Sol); el segon remet al títol d’una obra del gran patriota espanyol Eduardo Marquina, En Flandes se ha puesto el sol (1949). No cal dir que ni el nom (aquí, al capdavall, no hi té cap culpa) ni el currículum són obstacle perquè voti Conveniència i Unió i pengi al balcó la bandera catalana cada Onze de Setembre. Deu ser, en el seu cas, per celebrar la derrota, naturalment.