Cardús, Salvador

13 Octubre 2012

Cardús, Salvador. Sociòleg (sic). Com es veu, el seu cognom tant et pot sonar a renec com a marca de whisky; ara bé, el seu nom no admet equívocs. Defineix perfectament la seva vocació: salvar Catalunya de si mateixa i dels castellans! Des de la dreta, esclar! Com Culla (V. Culla, Joan Baptista), és un intel·lectual orgànic —és a dir, corruptible— convergent o de qui pagui més! A part d’unes quantes estadístiques, que com a catedràtic encarrega als estudiants, amb els subsegüents opuscles i presentacions públiques que li serveixen per sortir a la tele a parlar de lo que le echen —és un dels tertulians fixos de TV3—, pel que fa a obra de sociologia seriosa, NS/NC.