Sunyol, Víctor

25 Abril 2014

Sunyol, Víctor. Poeta vigatà mínim. I no es pensin pas que parlo de la seva estatura física. Els poemes d’aquest senyor d’ençà fa uns anys ocupen tan poc espai als fulls dels seus llibres que un hom està temptat, a la vista de tan malbaratament de paper i de tanta buidor, de fer-los servir com a blocs de notes i deixar-los al costat del telèfon per fer-hi les anotacions que calgui. Perquè el lector es faci càrrec dels poemes del “més petit de tots” de la lírica catalana, direm que les seves paraules més estimades són les preposicions, les conjuncions i, àdhuc, algun adverbi. Així, doncs, qualsevol dels seus poemes traduït al castellà faria més o menys així:

a
ante
bajo
cabe
con
contra
de
desde
en
entre
hacia
hasta
para
por
según
sin
so
sobre
tras

No em voldria ara equivocar, però crec que el pròxim pas del nostre poeta és llançar-se al plaer literari de les onomatopeies.