FAES

20 Juliol 2014

FAES. Els mateixos gossos de la FAlange ESpanyola amb diferents collars, el think tank del Partido Popular y de las JONS.