Jueves, El

30 Octubre 2014

Jueves, el. Revista de còmic segrestada per la casa reial cada dimecres.