Pujol i Ferrusola, Oriol

30 Octubre 2014

Pujol i Ferrusola, Oriol. Veterinari afeccionat a la política per tradició paterna (V. Pujol, Jordi). Conegut de jove com el patilles, quan va començar a assessorar empreses i a tenir poder dins de CDC es va deixar barba, probablement per ocultar l’àmplia cara que li anava augmentant al mateix ritme que, de sotamà, feia algun tracte privat d’ètica que, sens dubte, no passaria la ITV (Inspecció Tècnica Veterinària). Acostumat a la bona vida, en abandonar el domicili patern i passar per la vicaria, va obligar la seva dona, Anna Vidal, a fer hores extres a les empreses dels amics. Unes hores bastant ben remunerades. Al web del partit, el personatge diu: “L’espiritualitat, la fe cristiana i el comunitarisme m’han ajudat a entendre la força que té allò col·lectiu per damunt del jo, el transcendent del que no ho és, la confiança en les persones.” Amb aquesta doctrina, queda clar que, en això de la política, com més xuclin de la mamella, millor, sempre que no hi hagi ningú que, destetat, se’n vagi de la llengua.