Soler, Bernat

4 Mai 2014

Soler, Bernat. Periodista d’esports de TV3. També conegut, entre els professionals de la casa, per “Grecian 2000” per les patilles color d’ala de mosca que llueix, com si, en comptes del producte al·ludit, se les hagués ruixat amb Agua de Colonia La Carmela. Defecte imperdonable en un locutor, el personatge té una dicció afectada, tant en la fonètica com en el lèxic. En el primer cas, sol inserir un fonema no etimològic (per comoditat articulatòria, per analogia, o simplement per posa) abans d’esmentar el substantiu que sigui. Ex.: “Els jugadors /e/ del F. C. Barcelona”. En el segon, parla sempre de “la segona meitat” (d’un partit), en comptes de dir “la segona part” –com s’havia dit sempre en aquest país fins que van adquirir protagonisme les precioses ridícules com ell– i de “l’esfèrica” en comptes de “la pilota”, però, alhora, es queda tan fresc quan, per dir que l’equip ha baixat el ritme de joc, diu que l’equip en qüestió juga a un ritme “cansí” (del cast. “cansino”, és a dir, “lent”, “feixuc”). Molt influït en matèria estilística per un altre ximple de la professió (veure Puyal, Joaquim M.), és un infeliç que es pensa, com molts altres, que amb aquestes tonteries dóna alçada “literària” al discurs. Quina llàstima!