Roca, germans

28 Juny 2014

Roca, germans. Nissaga de fogó, postres i porró que viu amb tics malaltissos la competència de la cuina de desconstrucció. Els comensals que convoquen al seu celler només saben del cert que l’aventura gastronòmica que proposen només té un malaguanyat final: anar de cos a l’orinal… de can Roca. I m’hi cago perquè em toca.