UPyD

6 febrer 2014

UPyD. Sigla del partit neofatxa espanyol Unión Progreso y Democracia. L’encapçala la seva fundadora, Rosa Díez (v. Díez, Rosa), exsocialista basca de la branca ideològica de Mayor Oreja (v. Mayor Oreja, Jaime). Dit així, U, P y D, sembla ben bé que no et sàpigues l’abecedari, una cosa semblant a allò que els passa amb les idees als membres de la formació de la señora Rosa: volen ser regeneradors d’esquerra i no són sinó sinistres propagandistes de la dreta més rància, amb la qual coincideixen sospitosament a les Corts espanyoles, fins al punt de desbordar-la per l’extrem. El que els deia: U, P y D, no, m’equivoco; O, T y C, no, no; I, G y Z, no, tampoc.; P, P… Sí, ahora sí vamos bien, que diria la Díez, mitinera, als seus correligionaris.